Bestuur  
  Seizoen 2023-2024  
     
     
     
Voorzitter         Secretaris Penningmeester
Klaas Koobs Henk Dozeman Peter van der Voort van der Kleij 
06-2308 7368 06-15509913 06-27365752
k.koobs@stiptwerk.nl hk.dozeman@telfort.nl penningmeestermdv@gmail.com
     
     
Website PR  
Jan Huls Henk Dozeman  
06-53939418 06-15509913  
mdvmeppel@gmail.com hk.dozeman@telfort.nl  
     
     
Competitieleiding Bokaalleiding  
Sander Boers Sander Boers  
06-81862678 06-81862678  
Sanderboers@hotmail.com Sanderboers@hotmail.com  
     
     
Singlecompetitieleiding Toernooileiding  
Sander Boers Sander Boers  
06-81862678 06-81862678  
Sanderboers@hotmail.com Sanderboers@hotmail.com  
     
     
Algemeen Algemeen Algemeen
Maarten van Oosten Sandra Mulder Klaas Koobs
06-21856032 06-50852888 06-2308 7368
email: ? email: ? k.koobs@stiptwerk.nl
     
     
     
     
     
     
     

 

Sponsors