Contact  
     
  Wie wat waar...  
     
Bank Secretariaat Kamer van Koophandel
RABO Staphorst Henk Dozeman V40 049168
IBANbankrekeningnummer: 06-15509913  
NL37 RABO 01075.64.823 hk.dozeman@telfort.nl  
     
     
Competitieleider Singlecompetitie Bokaalcompetitie
Sander Boers Sander Boers Sander Boers
06-81862678 06-81862678 06-81862678
Sanderboers@hotmail.com Sanderboers@hotmail.com Sanderboers@hotmail.com
     
Toernooien Geldzaken Klachten
  Peter van der Voort van der Kleij  Henk Dozeman
  06-27365752 06-15509913
  penningmeestermdv@gmail.com hk.dozeman@telfort.nl
     
Public Relations   Webmaster/artikelen/uitslagen
 Henk Dozeman   Jan Huls
06-15509913   06-53939418
hk.dozeman@telfort.nl   mdvmeppel@gmail.com

Sponsors